toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:35
Včera75
Tento měsíc:620
Celkem:541076

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Bitva u Lipjag Tisk Email

moje legie_4pl_GayerJednou z neslavnějších bitev čs. jednotek, srovnávaná dokonce se Zborovem, byla bitva u Lipjag. Lipjagy byla předposlední železniční stanice před Samarou, velkým centrem Povolží. Na západ od Lipjag byly vesnice Ruskije Lipjagi a Mord-Lipjagi, na jihu byla vesnice Voskresenskoje, na severu byly rozsáhlé močály. V této fázi bojů nebyly nějaké fronty jako v I. světové válce. Bojovalo se zejména o železnice. Tak si bolševici vyhlédli návrší na východ od samotné železniční stanice Lipjagi, v těsném sousedství železniční trati. Z tohoto návrší mohli ovládat okolí a silně ho opevnili, zbudovali zde síť zákopů a předem přesně zastříleli svá děla do okolí návrší. Po bitvě bylo zjištěno, že bolševiků bylo 4000 a měli 14 děl a 180 kulometů.

Jednalo se zejména o elitní lotyšské střelce, internacionalisty (Němce, Maďary, Čechy, Srby), Číňany, Tatary a nakonec i Rusy. Velitelem byl Rus, ale jeho zástupcem byl německý důstojník, který vlastně vše plánoval a řídil. Proti bolševikům stálo 1600 čs. vojáků s 5 děly a 20 kulomety. Jednalo se především o vojáky 4. pluku a dále 1. pluku, 1. zál. pluku, I. ženijní roty a hrstku dělostřelců z 1. děl. brigády. Zatímco se bolševici chystali odčinit porážku z Penzy, ani čs. vojáci nezaháleli. Bylo provedeno množství rozvědek a to i v civilním oděvu, do Samary. Velitel skupiny por. Čeček měl tedy představu o záměrech nepřítele. Tento chtěl vázat čs. hlavní síly a obchvatem je zahnat do močálů na severu. Vývoj situace byl ale úplně opačný. Dne 4.6.1918 okolo 00:30 hod vyrazila obchvatná skupina pod velením por. Gayera a z jihu obešla pozici nepřítele. Jejím úkolem bylo zejména odříznout nepřítele od Samary, nedovolit mu uniknout a zabránit přísunu posil. Stejného dne v 03:00 hod vyrazila hlavní skupina po železnici směrem k opevněnému návrší. V 05:30 hod začaly boje, které trvaly až do 11:45 hod. Bitva nebyla jednoduchá. Čs. vojáci byli několikrát doslova přibiti palbou k zemi a nemohli se hnout. Situaci řešil na hlavním úseku improvizovaný obrněný vlak Orlík, u obchvatné skupiny velitel dělostřelců ruský por. Choljavin, který v rozhodující fázi zavezl 2 děla rovnou do přední linie a tak zlomil odpor nepřítele a osobním příkladem při závěrečném útoku por. Gayer, kterého to stálo život. Důležitá byla i malá skupinka prap. Petříka ze 4. pluku, která přerušila telegrafní vedení, koleje na Samaru a obsadila nádraží. Padlo 26 příslušníků 4. pluku a 86 bylo raněno. Ze 4000 bolševiků bylo 1500 zabito, 300 utonulo v močálech, 1800 zajato a jen 150 překonalo močály a 10 projelo na koních. Byla získána značná kořist. Po dalším boji obsadili čs. vojska 8.6.1918 Samaru. Dobytím Samary fakticky skončila idea postupného ústupu do Vladivostoku. Tím, že v Samaře vznikla protibolševická vláda (bohužel jen jedna z mnoha) a zárodky ruské armády, vystoupila před čs. vojsky nová idea – obnovit východní frontu (byť zatím daleko od původní linie z roku 1917) a tak pomoci Spojencům daleko více, než bojem na západní frontě. Nutno říci, že bolševici byli vnímáni jako spojenci Německa a Rakousko-Uherska. Současně tato nová frontová linie zadržela na Sibiři množství válečných zajatců, kteří již nemohli zasáhnout na západní frontě. Oprávněnost této myšlenky dokazuje to, že právě tehdy, v létě 1918 následovala vlna uznání ČsNR v Paříži od velmocí jako oprávněné představitelky čs. národa, dokonce vlády a čs. legií jako plnohodnotného spojeného vojska.

 

moje legie_4pl_Gayer

Jan Gayer

moje legie_4pl_hroby_Lipjagy_winches

Hroby padlých bratrů ze 4. pluku


Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Hradci Králové, které budou výhledově publikovány v brožuře k výše zmíněné výstavě.)