toggle

Stránky archivovány

 

Návštěvnost


Dnes:38
Včera75
Tento měsíc:623
Celkem:541079

Anketa

V jakých legiích bojoval Váš předek?
 

Překlad

Czech Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
4. Čs. stř. pluk - Odchod z Ukrajiny, boje u Bachmače Tisk Email
V době od 20. do 28. 2.1918 4. pluk pochodoval z Polonného přes Žitomír a Kyjev do vesnic na levém břehu Dněpru, na předměstí Kyjeva. V Kyjevě 4. pluk i ostatní čs. jednotky dohnala postupující německo-ukrajinská vojska. 4. pluk se ale v Kyjevě do přímého boje nedostal (na rozdíl od 2. pluku). Dne 2.3. pochodoval pluk dále a 10.3. dorazil do železniční stanice Jičny (žel.trať Pirjatin-Bachmač; v Jičně také byla odbočka úzkokolejky), kde byl stejného dne naložen na vagóny. Pluk vytvořil 3 vlaky (ešelony) a 10.3. odpoledne odjel směrem k Bachmači. Na cestě 4. pluk zastihnul rozkaz, který znamenal zasáhnutí pluku do bojů u Bachmače.
Předehrou bojů mezi německými a čs. jednotkami u tohoto železničního uzlu byla z obou stran průzkumná činnost a snaha o zjištění situace v Bachmači a jeho okolí. Naší snahou bylo umožnění odjezdu celému Čs.sboru na východ, zabránění zajetí. Z Bachmače vedly důležité železniční tratě na západ do Kyjeva, na severozápad do Gomelu, na jihozápad do Pirjatinu a na východ do Konotop. Jako první se v Bachmači 4.3. objevila náhodou malá skupinka našeho Úderného praporu. 5.3. dorazil do Bachmače předvoj 6. pluku, již s úkolem železniční uzel obsadit a zajistit. Bojů u Bachmače se postupně účastnili části nebo malé skupinky 6., 7., 1. záložního a 4. pluku, Úder. praporu a 1. děl.brigády (II. prapor 3. pluku obsadil 12.3.1918 na několik hodin 3 vesnice v okolí trati na Pirjatin a dočasně chránil bojující 4. pluk). Bojovalo se v podstatě na dvou oddělených úsecích – severním v okolí trati na Gomel a západním v okolí trati na Kyjev. Po těchto tratích postupovali Němci. Naše jednotky (ty, které se nezapojily do boje) ustupovaly po tratích z Kyjeva a z Pirjatina dále na Konotopy. Po výše uvedeném obsazení Bachmače 5.3. došlo k první přestřelce 8.3. v 11:00 hod na severním úseku. Po zhodnocení sil předvoje Němců byl na 10.3. na severním úseku nařízen útok a došlo k prvnímu vážnému boji. Na západním úseku došlo 10.3. taktéž k vážným bojům, při kterých se Němci dostali až 10 km k Bachmači. Do bojů šťastnou náhodou zasáhl 1. zál. pluk, ustupující po blízké trati z Pirjatina. Kritická situace na západním úseku vedla k zasazení 4. pluku do boje. 9. rota s četou kulometů 10.3. ráno vyrazila po úzkokolejce z Jičny na severozápad. I. prapor a oddíl kulometů pod velením por. Gayera byl 10.3. vysazen ještě před Bachmačem v Bilmačevce a obsadil vesnici Chvastovce, také v severozápadním směru. Tyto síly podporovaly čs. jednotky na západním úseku. S por. Gayerem byl na místě i zástupce vel. 4. pluku por. Čeček. II. a většina III. prap. 4. pluku odjeli do Bachmače. Boje z 10.3. rozhodně nebyly oslnivým vítězstvím, ale donutily předvoje Němců zastavit. Následující vyjednávání o klidu zbraní a příměří uzavřené na severním úseku bylo sice Němci vypovězeno, ale opět přineslo nějaký čas. Němci se pak rozhodli zaútočit až 13.3., a to současně na západním a severním úseku. Ovšem několik získaných dní zachránilo Čs. sbor od zkázy. 11.3. dorazil III. prap. 4. pluku do Bachmače, kde zůstal jako záloha. II. prap. dojel jen do Varvarovky, kde se dozvěděl o vážném ohrožení severního úseku. Na rozkaz vel. 4. pluku plk. Šiškovského začal II. prap. postupovat taktéž na severozápad, na Pěski. Přitom bylo navázáno spojení s I. praporem. Postupu II. praporu se účastnil i dřívějšími rozkazy určený náčelník štábu naší II. divize, výtečný ruský důstojník, pplk. Ušakov, který náhodně jel od Žitomíru se 4. plukem. Za úsvitu 11.3. oba prapory dosáhly trati Kyjev-Bachmač, ale vzhledem k právě uzavřenému příměří opět ustoupily. Bylo dosaženo spojení s jednotkami západního úseku. Dne 11.3. 06:00 hod plk. Šiškovský dorazil do Bachmače a převzal velení nad všemi silami hájícími Bachmač. Jak ale české prameny uvádějí, skutečným vůdcem se stal pplk. Ušakov. Spíše překážkou než pomocí v boji se stali bolševici. Dne 12.3. vyměnili unavené vojáky na severním úseku vojáci rot III. praporu a oddílů 4. pluku. 9. rota zůstala v Bachmači. Stejného dne se vojáci II. praporu 4. pluku zapojily u vesnice Pěski do boje s Němci, které donutili k ústupu. Po dalších bojích vojáků 4. pluku odjel o půlnoci 13.3. jako poslední čs. jednotka z Bachmače ešelon III. praporu 4. pluku. 14.3. v 04:00 byli v Bachmači Němci.

Autor: Bernard Panuš

(Texty z výstavy v Hradci Králové, které budou výhledově publikovány v brožuře k výše zmíněné výstavě.)