Žítek František Tisk

František Žítek se narodil 29. září 1880 ve Hvozdnicích v okrese Hradec Králové, příslušný byl tamtéž. Osm let navštěvoval obecnou školu a poté studoval dva roky „ziměhospodářskou školu“ v Kuklenách (upřímně řečeno, nepodařilo se nám zjistit, co to bylo za typ školy). Před válkou byl svobodný a pracoval jako rolník. Jako svou politickou příslušnost uvedl - agrárník.

V rakousko – uherské armádě narukoval u 22.pochodového praporu (podle poznámky „Jičín“ usuzujeme, že se jednalo o jeden z pochodových praporů c.k.zeměbraneckého pluku č.11) jako svobodník. Byl zajat na východní frontě v místě zvaném Nisko 26. července 1915.

Jeho poslední pobyt v zajetí před vstupem do čs.vojska byl v Makyjevce (Donská oblast), kde pracoval v závodě na slévání ocele „UNION“. Do čs. vojska se přihlásil 29.srpna 1916 v již zmíněném táboře. Zařazen byl až 26. června 1917 do nestálého stavu 1 roty   Č.-s.záložního praporu. Bylo mu přiděleno osobní číslo 14630. K 10. července 1917 byl odeslán z pochodovými rotami ke 3.č.-s.střeleckému pluku Jana Žižky, současně byl vymazán ze seznamů záložního praporu. Týden nato přišel k 9.rotě 3.pluku.

Ačkoliv to není v jeho osobní složce uvedeno, lze předpokládat, že se s 3.plukem zúčastnil ústupu z Ukrajiny, cesty železnicí do Vladivostoku (s cílem ve Francii na západní frontě) a v neposlední řadě začátků bojů čs.legionářů proti bolševikům.

26. října 1918 byl vyslán do zvěrolékařského kurzu 1.jízdního pluku a následně 18. prosince 1918 byl přeložen v pravomoc sborového zvěrolékaře. Stejným datem přestal být příslušníkem 3.pluku.

14. února 1919 byl přeložen do výzvědného oddílu štábu I.divize a zapsán do seznamu dobrovolců Koňského záložního dvora. 8. února 1919 je dle rozkazu č.18 Čs.vojska na Rusi povýšen na četaře, povýšení je uvedeno v rozkazu Koňského záložního dvora až dne 26. února 1919. Ke dni 13. října 1919 byl opět převeden a to tentokrát v pravomoc divizního zvěrolékaře III.čs.střelecké divize. 17. listopadu (podle jiného rozkazu 21. listopadu) 1919 je přidělen k zvěrolékařské nemocnici III.divize a zanesen do seznamu 12.čs.střeleckého pluku M.R.Štefánika jako zvěrolékařský pomocník. V rámci 12.pluku se František Žítek účastnil v roce 1919 ochrany úseku sibiřské magistrály (železniční trati) od Krasnojarska do Filinovova a dále v roce 1920 následujících bojů: 29. ledna na stanicích Nižně-Udinsk, 2. února na stanici Ňura a 3. února na stanici Arej. 1. ledna 1920 byl opět povýšen, a to na šikovatele zvěrolékařské služby.

S 33.transportem čs.legionářů přijel 14. září 1920 do osvobozené vlasti. 20. září 1920 odešel na dovolenou „na neurčito“. K 13. lednu 1921 je odeslán k demobilizaci do Hradce Králové.


Autor: Bernard Panuš