Chramosta František Tisk

František Chramosta

 

-narozen 24. dubna 1880 Jizerní Uhelno okr. MB

-v RU odveden 1901, válce nastoupil 1914 v MB, byl u 12. praporu polních myslivců, údajně také u železničního pluku

- vzdělání 5 obecná, 3 pokračovací-řemeslnická (MB), 2 střední-státní prům. ve Vídni

-občanské povolání strojvedoucí

- Zajat 20.3.1915 Přemyšl

 

-Průběh služby :

 

8. pluk

 

29.5.1918 – Vstoupil do služby, dobrovolcem od 16.5.1918 a zapsán do seznamů plukovních i III. Pochod roty IV. Praporu

 

13.7.1918 – Převeden a zapsán do seznamu IV. Pochodové roty

 

( 3.8.1918 – naznačen rotným sanitárem )

 

30.8.1918 – Poslán na službu do automobilního oddělení v Charbině

 

11.9.1918 – Vyškrtnut ze seznamu IV. Poch. Roty

 

 

Autopark

 

30.8.1918 – Přibyl od 8.Čs. stř. pluku a zapsán do seznamu autooddílu

 

4.9.1918 – Přejmenován autooddíl na autosetninu

 

8.9.1918 – Přidělen mu vůz č. 26

 

14.9.1918 – Dán k disposici velitele II. Děl. Park. Divisionu (zde instruktorem)

 

7.12.1918- Povýšen na svobodníka

 

1.1.1919 – Sloučením technických součástí s autosetninou v záložní autopark, převeden do seznamu parku

 

4.11.1919 – Vrátil se (od II. Děl. Park. Divisionu ) zpět k autoparku

 

17.11.1919 – Povýšen na desátníka

 

10.12.1919 – Odeslán do strojírenské roty

 

5.1.1920 – Vymazán ze seznamu autoparku

 

 

Samostatná strojírenská rota

17. 12.1919 – Přidělen do topíren Innokentavskaja kde podrobil se zkoušce u instruktora Pipky a odeslán co by strojvůdce

 

18.12.1919 – Přidělen por. Inž. Ryjáčkovi topíren Irkutsk do brigády jako strojvůdce. Převeden v pravomoc velitele sam. stroj. roty

 

1.3.1920 – Povýšen za vzorné chování a svědomité plnění svých povinností na četaře s platností od 1.2.1920

 

31.3.1920 – Z evak. topíren Irkutsk přidělen do topíren Chilok co strojvůdce

 

Duben 1920 – Z evak. topíren Chilok přidělen co strojvůdce do topíren Nikolsk – Ussurijský

 

14.5.1920 – Převeden v pravomoc velitele transportu přes Kanadu s příkazem velitele čsl. Vojsk

 

23.5.1920 – Evakuován do vlasti s transportem č. 26, lodí Union?

 

 

 

- Na základě archivních záznamů vyplívá že František Chramosta pracoval v Rusko-Baltickém závodě v Taganrogu ode dne 23. srpna 1916 – Toto mu bylo později přiznáno a započítáno do služební doby.