Bezvoda František Tisk

František Bezvoda se narodil 16. září 1889 ve Stračově. Jeho domovskou obcí byl tedy Stračov.  Před první světovou válkou pracoval jako Sladovník a bydlel v Babylonu u Domažlic. Před válkou byl svobodný. Dne 4. března 1910 byl odveden na základní vojenskou službu v RU armádě a byl zařazen ke královéhradeckému 18. pěšímu pluku.  Se stejným plukem odchází 27. července 1914 do války v hodnosti pěšák. Již 11. listopadu je v Srbsku zajat. Zřejmě se poté s mnohými dalšími zajatci dostal do transportu, který vedl přes Itálii do Francie. Před vstupem do československého vojska byl v zajateckém táboře La Pallice La Rochelle ve Francii. Dne 1. března 1918 vstoupil do československého vojska a byl zařazen k 22. Čs. střeleckému pluku. S plukem se zřejmě zúčastnil všech bojů na západní frontě a do vlasti se vracel v hodnosti četaře. Byl vyznamenán revoluční medailí. Dne 26. února 1920 byl demobilizován a nadále veden v doplňovacím okresu Hradec Králové.